Συνεργεια | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΊΑ

Σκοπός μας:Η ευεξία & σωματική υγεία
Η μείωση των θεραπευτικών χρόνων
Η παράταση της ενεργητικής δράσης της θεραπείας
Η ανάκτηση της φυσικής υγείας