Συνέργεια Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας

Συνέργεια Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας

SYNERGY

Η Συνέργεια Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών καλύπτοντας όλες τις ανάγκες του κοινού. Επισκεφτείτε μας στον χώρο και γνωρίστε τους ανθρώπους μας.

Βρισκόμαστε στην Βασσιλίσης όλγας 61 στην Θεσσαλονίκη