ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Βασιλίσσης Ολγας 61 -54642

Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2314032500